برچسب: اشتباهات رایج

0

رم!

خدایی که داراست، علم غیوب  |   توانای مطلق بپوشد عیوب با سلام ? شما به این شی کارتی شکل که اغلب هم سیاه رنگه،...

0

بیت و بایت

به نام خدا شاید شما هم مثل اکثر افراد تفاوت بین bit و Byte رو ندونید و اینا رو یکی قلمداد کنید. برای مثال مثلا...